grundades i december 1986 och har sedan 1987 delat ut bidrag till ett stort antal forskningsproject med miljöinriktning.

Stiftelsen har till ändamål att främja vetenskaplig forskning och undervisning inom följande områden:
- Naturvetenskap
- Miljövetenskap
- Politik
- Sociologi
- Ekonomi
- Filosofi
- Idéhistoria
- Tvärvetenskap
Stiftelsen Futura
Inga nya stipendier eller resebidrag kommer att delas ut under 2015